Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2009 

Základní ustanovení:Dodavatel se zabývá prodejem rostlinného materiálu (dále jen zboží) formou zásilkového prodeje (dále jen prodej zboží).Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží. 

Objednávka, kupní smlouva:Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.zahrady-cz.com. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném papíře, kde je nutné zadávat název rostliny, kód, odrůdu případně barvu, velikost, počet objednaných kusů, cenu a dodací adresu..Takto učiněná objednávka je závazná.Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty. 

Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy.Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Způsob dopravy určuje dodavatel dle kritéria vhodnosti pro daný druh a množství zboží (např. prostřednictvím pošty, autodopravce apod.).Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující.Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, která slouží i jako daňový doklad.